Wetenschap

De tijd is gelukkig voorbij dat men Hoog sensitiviteit puur als hype zag. Inmiddels is er echter ruim wetenschappelijk onderzoek voorhanden waaruit blijkt dat het wel degelijk echt bestaat. Er worden congressen over georganiseerd en serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Hoog gevoeligheid is overigens helemaal geen nieuw verschijnsel, sensitieve personen zijn er altijd geweest. Zelfs in de psychologie is het niet nieuw: de bekende psycholoog Carl Jung sprak al over gevoeligheid als persoonlijkheidskenmerk in zijn publicaties uit begin van de vorige eeuw.

Lees hier meer over de Wetenschappelijke onderbouwing.

Klik hier voor een lijst van relevante wetenschappelijke literatuur.

vorigevolgende