Spiritualiteit

Veel hsp’s raken geïnteresseerd in spirituele zaken. Voor een groot deel is dat omdat ze zichzelf en hun omgeving graag willen begrijpen en helpen. De behoefte aan dieper en intenser leven en zinvol bezig willen zijn, doet je nogal eens uitkomen bij spiritualiteit.

Dat hoog sensitieve mensen geïnteresseerd raken in spirituele zaken is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat we in onze cultuur weinig vinden dat ons echt aanspreekt. Er zijn zoveel richtingen die je kunt inslaan dat er altijd wel eentje te vinden is, waar jij je in kunt vinden. Waar je echter voor moet oppassen, is je te laten meeslepen en teveel buiten jezelf raakt. In het extreme geval, raak je het contact met jezelf en de wereld kwijt, word je ongrijpbaar voor anderen en ‘zweverig’. Ook hierin zul je je eigen grenzen moeten bewaken en stellen.

Wat is spiritualiteit?

Maar wat verstaan we eigenlijk onder spiritualiteit? Dat we bezig zijn met de dingen die buiten ons fysieke lichaam vallen. Met dat wat ons verbindt en wat ons wezen vormt. Het gaat over het erkennen dat er meer is (de energetische wereld) en daar open voor staan. Kinderen worden puur intuïtief geboren en zijn dan ook van nature spiritueel. In de eerste levensjaren is intuïtief contact heel belangrijk voor kinderen en geleidelijk komt taal ervoor in de plaats. Kinderen vinden paranormale ervaringen de normaalste zaak van de wereld. Voor hen is er geen onderscheid tussen de fysieke en de energetische wereld. Meestal raken ze dit grotendeels kwijt of besteden ze er weinig aandacht meer aan als ze opgroeien. Als het ook op latere leeftijd blijft bestaan en je gaat er iets mee doen, dan ben je paranormaal begaafd.

De gevoeligheid is de hardware waarmee je bent uitgerust. De software ontwikkel je zelf gedurende je leven. Je ervaringen, je ideeën en je levensovertuiging en je andere eigenschappen bepalen wat er met de informatie die je door je eigenschap krijgt, gebeurt en hoe je het waarneemt. Sommige mensen raken het contact met de realiteit een beetje kwijt (slechte geaard en begrensd) en komen inderdaad “zweverig” over.

Een hoog sensitief mens, een ‘eng’ mens?

Hoog sensitieve personen lopen nogal eens tegen afkeurende en afwijzende houding op van anderen t.a.v. hun eigenschap. Vaak wordt bijvoorbeeld gedacht dat hooggevoeligheid hetzelfde is als paranormale begaafdheid en dat hoog sensitieve mensen allemaal zweverige mensen zijn. Voor een deel is dat het probleem van degenen die dat denken maar als je er duidelijk over bent, is er vaak veel meer begrip.

Veel niet sensitieve mensen kunnen je eng vinden omdat ze zich bedreigd voelen. Ze zijn bv bang dat je hun gedachten kunt lezen of worden erg onzeker van het feit dat je hen doorziet. Of ze worden boos als ze merken dat je hen soms beter begrijpt dan zijzelf. Mensen die zich bedreigd voelen reageren heel basaal defensief. Je krijgt dan ook nogal eens te maken met sterke negatieve reacties als je open bent over je eigenschap of wat je ‘ziet’. Hsp’s* met een sterk en groot energieveld (aura) om hen heen jagen mensen vaak tegen zich in het harnas zonder ook maar iets te zeggen. Het is echter niet te voorkomen dat dit gebeurt al helpt het als je beter kunt begrenzen (aura als een jasje aantrekken). Blijf trouw aan jezelf en accepteer dat het ook bij de eigenschap hoort en het scheelt al veel als je het niet zo persoonlijk opvat.

Energetische vermogens

Sommige hsp’s merken dat zij energievelden en energie-uitwisselingen kunnen waarnemen. Ze kunnen ‘zien’ waarom een interactie tussen mensen zo problematisch verloopt, ze kunnen ‘zien’ wanneer iemand tegenstrijdige signalen uitzendt of niet goed in balans is, of waar in het lichaam blokkades zitten. Als je dat kunt, dan kun je met die kennis anderen helpen door jouw inzicht te delen met die ander. Het is heel mooi als je dit kunt maar niet iedereen waardeert het als je je inzicht geeft. Het kan namelijk heel bedreigend zijn als iemand precies de vinger op de zere plek weet te leggen. Gebruik daarom ook je vermogen aan te voelen wat je wel en wat je niet kunt zeggen tegen iemand en heb geduld. Als iemand niet direct iets met je inzicht doet, wil dit niet zeggen dat het niet is aangekomen. Meestal komen ze vanzelf bij je terug als ze er klaar voor zijn. Wees dus voorzichtig, geduldig en blijf vooral respectvol. Het is de verantwoordelijkheid van de ander iets te doen met je inzicht, niet die van jou.

Sommige zijn naast het zien van energieën ook in staat energiestromen te sturen. Drukpuntmassage, magnetiseurs, reiki therapeuten werken bijvoorbeeld hiermee.

Helderziendheid

Momenten van helderziendheid, ook wel paranormale ervaringen genoemd, zijn ook normale waarnemingen. Ze heten zo omdat slechts een minderheid van de mensen ze kunnen waarnemen en we er geen rationele verklaring voor kunnen geven. Wij volwassenen hebben geleerd ze niet normaal te vinden omdat we het niet kunnen ‘zien’ en wij zijn dan ook degene die ze ‘para’-normaal noemen. Sommige, maar zeker niet alle, hsp’s kunnen zich bewust worden van dingen die de meeste anderen minder waarnemen. Het gaat om de gewone “zichtbare” dingen (subtiele details, veranderingen, sfeer) maar ook om signalen die je via de energetische weg bereiken. Paranormale ervaringen zijn de ervaringen die niet via de ‘normale’ zintuigen worden waargenomen. Het zijn ervaringen die via de energetische weg gaan maar zijn wel degelijk reële ervaringen, geïnterpreteerd door de waarnemer. Als je meer waarneemt, dus helderder waarneemt, noemen we dat helderziend. De ene neemt waar door kleuren (bv aura’s zien), de ander via het gehoor (contacten met geestenwereld, gesprekken met entiteiten), een ander via reuk of smaak (ruikt wat er mis is of bv. proeft de bittere sfeer), maar soms is het een “weten” zonder dat je weet hoe je het weet (via intuïtie).

Paranormale ervaringen, zijn momenten waarop je helderziend was. Het zijn bv. de herinneringen die kinderen hebben van voor ze geboren werden, imaginaire vriendjes, engelen als begeleider, ervaringen waarbij je buiten je fysieke lichaam bent geweest (bv bijna doodervaring), of dingen die je weet die je eigenlijk niet had kunnen weten. Maar ook momenten van intense verbondenheid met de natuur, de aarde, andere mensen of God, zijn spirituele ervaringen.

Helderziendheid gebruiken om anderen te helpen, vereist een goede aarding en een stabiele (emotionele) persoonlijkheid. Ook moet je goed inzicht hebben in jezelf, je eigen grenzen en die van anderen (wat is van jou en wat van een ander). Het hebben van paranormale ervaringen zegt niet dat je klaar bent om er ook wat mee te doen.

* hsp: Hoog Sensitief Persoon.

vorigevolgende