Kinderen

Een hoog sensitief kind is in de eerste plaats een kind. Het omgaan met een hoog sensitief kind gaat vaak anders dan met andere kinderen.

Niet zelden krijg je te horen dat er van alles niet goed is aan je kind en dat het zich niet goed ontwikkelt. Ook zul je, meer dan bij andere kinderen, bezig zijn met beschermen en ondersteunen. Maar daar is niks mis mee. Ook hoog sensitieve kinderen mogen er zijn en meestal komen zij prima op hun pootjes terecht. Er is helaas op scholen (nog) weinig oog voor de behoeften van de gevoelige kinderen onder ons!

Dit deel van de website is gericht op ouders (en begeleiders) van hoog sensitieve kinderen maar is ook nuttig voor mensen die beroepsmatig met hen in aanraking komen. Allerlei onderwerpen waar je tegenaan kunt lopen bij het begeleiden van een hoog sensitief kind, kun je hier vinden.

Het opvoeden van een hoog sensitief kind is soms een hele uitdaging, maar je krijgt er een prachtig mens voor terug!

Over het onderwerp op dit deel van de website:

(hoog) sensitiviteit bij kinderen?

Ook c.a. 20% van de kinderen is hoog sensitief maar zij zijn geen mini-versies van hoog sensitieve volwassenen. Ze reageren en denken als kind en je moet ze ook als kind blijven benaderen. Als kind zijn zij wel al “anders” en worden dan “hoog sensitieve kinderen (hsk’s)”, “open”, “hooggevoelig”, “overgevoelig” , intuitief, of ook wel “nieuwetijdskinderen” genoemd. meer

Is jouw kind hoog sensitief?

Mogelijk is er gezegd is je kind een probleem heeft terwijl jij het gevoel hebt dat dat wel meevalt. Als ouder ben je ervan overtuigd dat het gedrag wat als probleem bestempeld wordt (bv emotioneel, verlegen, agressief) door overprikkeling komt en afhankelijk is van de situatie. meer

Wat is overprikkeld zijn/raken?

Overprikkeld raken/zijn is niet iets exclusiefs voor hoog sensitieve personen. Iedereen overkomt het geregeld en dat is normaal. Kinderen moeten nog leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Omdat hsk’s* vaker overprikkeld zijn, geldt dit dus zeker voor hsk’s. meer

Hoe ga je ermee om?

Als ouder of leerkracht van een hoog gevoelig kind, heb je de taak het kind te leren omgaan met de eigenschap. Meer dan andere kinderen, hebben sensitieve kinderen begeleiding van volwassenen nodig bij het opgroeien. meer

Lekker in hun vel

Alle kinderen ontwikkelen zich beter als ze goed in hun vel zitten. Als kinderen lekker in hun vel zitten, durven ze meer en kunnen ze meer aan. Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, zoek dan uit waarom en doe er wat aan. meer

Op school

Hoog sensitieve kinderen onderpresteren onder druk en zij voelen zich snel onder druk gezet. Veel hsk’s* vinden sociale situaties op school dan ook zo moeilijk dat het hun ontwikkeling belemmert. meer

Sociaal vaardig

Omdat hsk’s* in sociale situaties vaak overprikkeld raken, komen ze nogal eens onvoldoende toe aan experimenteren op sociaal gebied. En omdat hsk’s over het algmeen al een emotionelere natuur hebben dan andere kinderen, lopen ze een groter risico sociaal-emotioneel achterop te raken. Ouders en leerkrachten maken zich (terecht) zorgen op dit vlak. meer

Puberteit

Hoogsensitieve kinderen worden pubers. Net als elke puber, krijgt ook een sensitieve puber te maken met grote stemmingswisselingen en grote veranderingen in hun leven. Het is een periode van veel mogelijkheden maar ook van veel prikkels. meer

Paranormale Ervaringen bij kinderen

In de eerste levensjaren is iedereen sterk intuïtief en is iedereen op een wat wij noemen ‘paranormale’ manier verbonden met zijn/haar ouders en naasten. Bij hsk’s blijft dat soms lang bestaan en ervaren zij dingen die wij niet ervaren. meer

vorigevolgende